Adwokat Prawo Spadkowe Wrocław, Prawnik porady prawne | Blog
1815
page,page-id-1815,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Blog

30 Gru Separacja, a dziedziczenie ustawowe – czy małżonek w separacji dziedziczy?

Dla wielu osób separacja małżonków orzekana przez sąd jest instytucją nie do końca zrozumiałą, gdyż pomimo tego, że wydane zostaje orzeczenie o separacji to dwoje ludzi nadal pozostaje ze sobą w związku z małżeńskim, a więc nie mogą zawrzeć kolejnego małżeństwa z innym partnerem, dlatego bardzo często pojawia się pytanie o istotę wskazanej instytucji. Pamiętać jednak należy, że separacja małżonków niesie ze sobą doniosłe skutki w innym zakresie, a mianowicie na skutek orzeczenia separacji między małżonkami ustaje wspólność majątkowa małżeńska, jak również zmienia się krąg spadkobierców ustawowych małżonka będącego w separacji w chwili śmierci.

Read More

30 Gru Dziedziczenie ustawowe – jak dziedziczy małżonek?

Mimo iż sporządzenie testamentu nie jest skomplikowaną czynnością, a ustawa przewiduje kilka form w których spadkodawca może sporządzić testament, nadal znacznie częściej dochodzi do dziedziczenia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, niż na podstawie testamentu. We wskazanych przepisach ustawodawca bardzo szeroko określił krąg spadkobierców ustawowych, hołdując tym samym zasadzie, że majątek powinien zostać w rodzinie, niewątpliwie jednakże najbardziej uprzywilejowaną osobą przy dziedziczeniu ustawowym jest małżonek spadkodawcy.

Read More

16 Mar Do którego sądu wnieść wniosek o dział spadku?

Zainicjowanie jakiegokolwiek postępowania przed sądem wymaga złożenia odpowiedniego pisma, uiszczenia stosownej opłaty sądowej bądź podjęcia innych kroków i czynności przewidzianych prawem. Bardzo często skupiając się na dopełnieniu tych wszystkich formalności zapominamy o ustaleniu tych najbardziej oczywistych kwestii, a mianowicie do którego sądu należy wnieść pozew lub wniosek, gdyż pamiętać należy, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w tym zakresie różnie określają właściwość miejscową sądu dla danego rodzaju spraw, dlatego ustalenie właściwego sądu nie zawsze jest takie proste i oczywiste.

Read More

07 Lut Z czego składa się wniosek o dział spadku?

Podział majątku spadkowego może nastąpić na dwa sposoby- poprzez zawarcie przez spadkobierców stosownej umowy o dział spadku lub na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu postępowania o dział spadku. W przypadku umownego podziału, który sporządza notariusz, rejent wiele kwestii spadkobiercom wyjaśnia i informuje jakie dokumenty należy przedłożyć, aby zawrzeć umowę o dział spadku, jeśli natomiast spadkobiercy decydują się, aby dział spadku poddać pod rozstrzygnięcie sądu, muszą o wielu kwestiach sami pamiętać, w tym przede wszystkim o tym by prawidłowo sformułować wniosek o dział spadku.

Read More