Adwokat Prawo Spadkowe Wrocław, Prawnik porady prawne | Dziedziczenie ustawowe – jak dziedziczy małżonek?
17080
single,single-post,postid-17080,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Dziedziczenie ustawowe – jak dziedziczy małżonek?

30 Gru Dziedziczenie ustawowe – jak dziedziczy małżonek?

Mimo iż sporządzenie testamentu nie jest skomplikowaną czynnością, a ustawa przewiduje kilka form w których spadkodawca może sporządzić testament, nadal znacznie częściej dochodzi do dziedziczenia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, niż na podstawie testamentu. We wskazanych przepisach ustawodawca bardzo szeroko określił krąg spadkobierców ustawowych, hołdując tym samym zasadzie, że majątek powinien zostać w rodzinie, niewątpliwie jednakże najbardziej uprzywilejowaną osobą przy dziedziczeniu ustawowym jest małżonek spadkodawcy.

Małżonek spadkodawcy, jako osoba mu najbliższa, powołany jest do dziedziczenia w pierwszej kolejności razem z dziećmi spadkodawcy. W przypadku dziedziczenia przez małżonka razem z dziećmi, zasadą jest, że osoby te dziedziczą w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Zatem jeśli spadkodawca posiadał kilkoro dzieci to małżonek ma zagwarantowane, że nigdy nie otrzyma mniej niż jedną czwartą majątku spadkowego. W przypadku braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, który dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku, a zatem małżonek zawsze w takim przypadku otrzymuje połowę majątku spadkowego. Powyższa zasada nie zmienia się nawet wówczas, gdy jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, gdyż wówczas udział przypadający zmarłemu rodzicowi przypada jego zstępnym i nie zostaje w żaden sposób zwiększony, małżonek natomiast nadal otrzymuje połowę majątku spadkowego, a drugi rodzic jedną czwartą spadku. Jednakże, jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku. Udział małżonka nie zostaje zatem w takim wypadku zwiększony, lecz zwiększa się udział żyjącego rodzica. W przypadku braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. Małżonek spadkodawcy jest powołany do dziedziczenia zarówno w pierwszej grupie obok zstępnych, jak też i w drugiej oraz trzeciej grupie spadkobierców obok rodziców (grupa druga) lub rodzica i rodzeństwa lub samego rodzeństwa ewentualnie ich zstępnych (grupa trzecia). Udziały w majątku spadkowym małżonka spadkodawcy określone zostały zatem dość sztywno, zarówno w przypadku dziedziczenia w zbiegu z rodzicami, jak i rodzeństwem spadkodawcy oraz ich zstępnymi, jak również w przypadku dziedziczenia łącznie ze zstępnymi spadkodawcy, niezależnie od liczby wszystkich osób dochodzących do dziedziczenia. Można zatem powiedzieć, że małżonek spadkodawcy dziedziczący na podstawie przepisów ustawy najmniej może odziedziczyć jedną czwartą majątku spadkowego, jednakże może też zostać powołany do objęcia całego majątku spadkowego.

No Comments

Post A Comment