Adwokat Prawo Spadkowe Wrocław, Prawnik porady prawne | Separacja, a dziedziczenie ustawowe – czy małżonek w separacji dziedziczy?
17087
single,single-post,postid-17087,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Separacja, a dziedziczenie ustawowe – czy małżonek w separacji dziedziczy?

30 Gru Separacja, a dziedziczenie ustawowe – czy małżonek w separacji dziedziczy?

Dla wielu osób separacja małżonków orzekana przez sąd jest instytucją nie do końca zrozumiałą, gdyż pomimo tego, że wydane zostaje orzeczenie o separacji to dwoje ludzi nadal pozostaje ze sobą w związku z małżeńskim, a więc nie mogą zawrzeć kolejnego małżeństwa z innym partnerem, dlatego bardzo często pojawia się pytanie o istotę wskazanej instytucji. Pamiętać jednak należy, że separacja małżonków niesie ze sobą doniosłe skutki w innym zakresie, a mianowicie na skutek orzeczenia separacji między małżonkami ustaje wspólność majątkowa małżeńska, jak również zmienia się krąg spadkobierców ustawowych małżonka będącego w separacji w chwili śmierci.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, skutki orzeczenia separacji są takie same jak skutki orzeczenia rozwodu między małżonkami, a więc małżonek pozostający w separacji zostaje wyłączony od dziedziczenia ustawowego. Orzeczenie separacji nie ogranicza się jednakże tylko do wyłączenia danej osoby z kręgu spadkobierców ustawowych, gdyż jej skutki rozciągają się również na inne uprawnienia przysługujące spadkobiercom ustawowym. Kolejnym bowiem następstwem orzeczenia separacji jest pozbawienia prawa do zachowku małżonka wyłączonego od dziedziczenia. Roszczenie o zachowek jest ściśle sprzężone z prawem do dziedziczenia i jest od niego zależne, gdyż o zachowek mogą ubiegać się jedynie spadkobiercy, którzy doszliby do dziedziczenia na podstawie ustawy, gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu, natomiast małżonek będący w separacji nigdy do dziedziczenia ustawowego dojść nie może, dlatego i uprawnienie do zachowku wobec niego się nie aktualizuje. Pamiętać również należy, iż małżonek będący w separacji traci także uprawnienie do korzystania w trakcie trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym, jeżeli mieszkał ze spadkodawcą do dnia jego śmierci, jak również nie przysługuje mu roszczenie o przyznanie przedmiotów urządzenia domowego.

Wyłączenie od dziedziczenia nastąpić może również wtedy, gdy spadkodawca wystąpił o orzeczenie separacji z winy współmałżonka, a żądanie to było uzasadnione. Powyższe oznacza zatem, że do wykluczenia od dziedziczenia nie zawsze będzie konieczne prawomocne orzeczenie separacji, gdyż wystarczające jest samo zainicjowanie postępowania o separację z winy współmałżonka. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia z powodu zainicjowanego postępowania o orzeczenie separacji, następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem. Termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

Wykluczenie małżonka będącego w separacji od dziedziczenia następuje wówczas, gdy orzeczenie separacji było prawomocne. W sytuacji, w której śmierć współmałżonka nastąpiła przed uprawomocnieniem się orzeczenia o separacji należy uznać, że pozostały przy życiu małżonek należy do kręgu spadkobierców ustawowych spadkodawcy, chyba że zachodzi wskazany powyżej przypadek, że śmierć przerwała zainicjowane postępowanie o orzeczenie separacji z winy współmałżonka, a pozostali spadkobiercy złożą żądanie do sądu o wyłączenie od dziedziczenia współmałżonka spadkodawcy. Rzecz podobnie się ma również w drugą stronę, otóż jeżeli orzeczenie o zniesieniu separacji nie uprawomocni się do chwili śmierci spadkodawcy, to jego współmałżonek pozostanie osobą wyłączoną od dziedziczenia ustawowego.

Wskazane powyżej przepisy oczywiście nie kolidują z rozrządzeniem testamentowym spadkodawcy, gdyż małżonek pozostający w separacji może być spadkobiercą testamentowym spadkodawcy, i to nawet wówczas, gdy testament został sporządzony jeszcze przed orzeczeniem separacji.

Zobacz także nasz blog

www.blog-adwokatpawelborowski.pl

No Comments

Post A Comment